Εταιρικό Προφίλ

Η Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1967 ως “Αφοί Αθ. Παντελή Ο.Ε.” με έδρα τη Βαλμαντούρα Αχαΐας, μια περιοχή πλούσιας φυσικής ομορφιάς στην κοιλάδα του ποταμού Πείρου. Θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας μας υπήρξε η προσήλωσή μας στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των τυροκομικών μας προϊόντων με χρήση αποκλειστικά ντόπιου, φρέσκου γάλακτος από τα ορεινά και ημιορεινά βοσκοτόπια του Ερυμάνθου.

Δημοσιεύσεις